Ons Verhaal

Hartelijk Dank!

Aan de mensen die ons over de afgelopen bijna 8 jaren gevolgd hebben, in oprechtheid meedachten, gebeden hebben, meehielpen, ondersteunden waar dit mogelijk was en sympathie betuigden waar dit ons een duwtje in de rug kon verschaffen, aan de besturen, organisaties en individuen: Hartelijk dank voor alles – u bent en blijft ten zeerste gewaardeerd. De Nederlandse stichting wordt binnenkort opgeheven en de website zal in de loop van het komende jaar een definitief ander karakter krijgen. CWCE, Inc. Filippijnen gaat verder in samenwerking met andere partijen ter velde. De jaarrekeningen over 2014 en 2015 – die uitsluitend de activiteiten van de Nederlandse stichting Child & World betreffen – worden t.b.v. de Nederlandse autoriteiten en donerende instanties bij deze alsnog gepubliceerd en blijven voorlopig zichtbaar, tezamen met dit bericht.

Marilyn en ik gaan samen verder. Wij zijn en blijven betrokken bij Community Development projecten (zowel kleinschalig als groter) die wij waar maar enigszins mogelijk sinds langere tijd al lokaal financieren of uit eigen middelen overeind hielpen. Voorts richten wij ons nu vooral op de toekomst van de kinderen, reden waarom wij na de voltooing van de bouwprojecten in Cebu einde October 2015 naar Manila (Bulacan) verhuisden. Wij hebben samen geen kinderen, maar Marilyn had al drie opgroeiende kinderen (destijds 17, 15 en 11) toen zij in 2007 plotseling weduwe werd. Wij ontmoetten elkaar December 2010 trouwden in maart 2012. De afgelopen jaren waren voor ons beiden niet eenvoudig qua cultuurverschillen, gewenning en koerswijzigingen ook t.o.v. Nederland. Terugkijkend blij dat we we elkaar mochten blijven vasthouden. Het gaat met ons als gezin inmiddels een stuk beter. De oudste, Mark Joseph van 26 heeft een vaste baan bij een call center, Suzane (24) studeert Business Administration/Marketing en gaat in Juni haar derde jaar in van een 4-jarig Bachelors programma, en Stephen doet het goed binnen het hier onlangs geintroduceerde Senior High School programma. Voor hem volgt hierna nog een 3-jarig Civil Engineering programma. Voorts zorgen wij hier voor 2 van Marlyns kleinkinderen, onze schatten Shana (bijna 9) en Cyrus (6) die destijds iets aan de vroege kant onze wereld kwamen binnenrollen. Al bij al een zegen die wij dankbaar omarmen, en waar wij beiden nog iedere dag gemotiveerd hard voor werken.

Mocht u ons willen schijven, dan kan dat per email op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Vrede en alle goeds, René & Marilyn Willems